Ndër dështimet e shumta, Komuna e Prizrenit edhe me mungesë transparence (Dokument)

Ndër dështimet e Komunës së Prizrenit sipas MPL-së është edhe ai që i takon transparencës. Kjo komunë madje është radhitur në pjesën e poshme të tabelës, në vendin e 22-të, … Continue reading Ndër dështimet e shumta, Komuna e Prizrenit edhe me mungesë transparence (Dokument)