Prizreni ndër komunat e fundit në vend për performancën për taksat dhe tarifat (dok)

Ndër segmentet e qeverisjes së dobët në Komunën e Prizrenit, që përmendetnë raportin e Zyrës Kombëtare të Audimit (ZKA) është edhe ajo për menaxhimin e të hyrave, ndërsa sa i … Continue reading Prizreni ndër komunat e fundit në vend për performancën për taksat dhe tarifat (dok)