Zyra e Auditimit gjen shkelje në Prizren

Në Komunën e Prizrenit, Zyra e Auditimit ka gjetur disa shkelje. Një ndër shkeljet e evidentuara janë ato për tenderët, që u është dhënë kompanive me borxhe tatimore. Të njëjtit … Continue reading Zyra e Auditimit gjen shkelje në Prizren