Çka tregoi në praktikë proklamata “Menaxher me diplomë nga Obama” në Prizren? – 1

Portali “Gazeta e Prizrenit” është munduar t’i zbërthejë karakteristikat trivjeçare në pushtet, të proklamatës parazgjedhore  “Menaxher me diplomë nga Obama”? 1.  Ta punësosh djalin 2.  Ta punësosh renë 3.  Të jesh mosmirënjohës  i madh 4.  Të deklarohesh për parime të forta, por “punët qysh t’ vijnë” 5. Të lejosh të të manipulojnë në moshën e … Continue reading Çka tregoi në praktikë proklamata “Menaxher me diplomë nga Obama” në Prizren? – 1