06-10-2022

Ambasada gjermane e ndryshon aplikimin për termin dhe vizë

Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë ka njoftuar, të hënën, se do të bëjë një ndryshim rreth termineve për vizë. Metoda e re, do të zbatohet nga muaji shtator, ndërsa ambasada pret që kjo të shkurtojë kohën për pajisje me një vizë Schengen. Mënyra e re tashmë aplikohet nga Ambasada tjera në Kosovë. Ky njoftim vjen në kohën kur janë shtuar zërat se vendit mund t’i hiqen vizat pas një vendimi që mund të merret me datën 23 qershor në Bruksel.

“Për të ofruar më shumë termine dhe kohë pritjeje dukshëm më të shkurtra për terminet për vizë Shengen, Ambasada Gjermane në Prishtinë do të jetë e hapur për aplikime për vizë Shengen nga mesi i shtatorit do të punojë së bashku me një anëtar të Zyrës së Jashtme në Berlin, ofrues i kontraktuar i shërbimeve të porositura. Ky bashkëpunim tashmë është dëshmuar në disa vende të tjera” thuhet në njoftim.

Më poshtë njoftimi i plotë

Çfarë po ndryshon për aplikantët?

Më pas, ofruesi i shërbimit do t’ju ndihmojë në dorëzimin e aplikimit tuaj për vizë Shengen dhe do t’i dërgojë dokumentet tuaja në Ambasadën Gjermane në Prishtinë, ku aplikacioni do të vazhdojë të shqyrtohet dhe të vendoset. Ofruesi i shërbimit do të mundësojë një takim dukshëm më të shpejtë dhe më pak kohë pritjeje dhe do të ofrojë shërbimet e tij me një tarifë shërbimi nga 30 deri në 40 euro. Përveç kësaj, ofruesi i shërbimit do të ofrojë shërbime të tjera (p.sh. marrja e një fotografie pasaporte biometrike, shërbimi VIP në një mjedis komod, etj.).

Kur fillon?

Datat e aplikimit nga mesi i shtatorit, ju mund të rezervoni online nga korriku në faqen e internetit të ofruesit të shërbimit, informacione më të detajuara rreth procedurës dhe lidhja në faqen e internetit të ofruesit të shërbimit do të jenë të disponueshme në javët e ardhshme dhe do të publikohen në faqen tonë të internetit: ëëë. .prishtinë.diplo.de/visa .

Deri në fillim të shtatorit, aplikimi duhet të dorëzohet direkt në Ambasadë. Ju lutemi vini re se datat për të aplikuar për vizë Shengen në Ambasadë për fazën e tranzicionit janë tashmë të rezervuara në masë të madhe. Për sa kohë që datat e anuluara bëhen të disponueshme me një njoftim të shkurtër, ato, si deri tani, mund të rezervohen vetëm përmes sistemit të caktimit të ambasadës.

Paralajmërim: Kushtet e vizave Shengen nga shtatori nëpërmjet një serveri të jashtëm

Për të ofruar më shumë kushte të aplikimit për vizë Shengen dhe një kohë pritjeje dukshëm më të shkurtër, Ambasada Gjermane në Prishtinë duke filluar nga mesi i shtatorit për aplikimet për viza Shengen do të bashkëpunojë me një server të porositur dhe të kontraktuar nga Ministria Federale e Punëve të Jashtme në Berlin. Ky bashkëpunim tashmë është dëshmuar në disa vende.

Çfarë ndryshon për aplikantët?

Serveri ju ndihmon të aplikoni për vizë Shengen dhe e përcjell dokumentacionin tuaj në Ambasadën Gjermane në Prishtinë, ku aplikacionet shqyrtohen dhe vendosen më tej. Serveri do të mundësojë një prenotim dukshëm më të shpejtë të terminaleve në një kohë më të shkurtër, duke ofruar shërbimet e tij në këmbim të një tarife prej 30 deri në 40 euro. Përveç kësaj, serveri do të ofrojë shërbime të tjera (p.sh.t fotografim për foto biometrike të formatit të pasaportës, shërbim VIP në një ambient komod etj.).

Kur do të fillojë kjo?

Pritet që kushtet e aplikimit nga mesi i shtatorit të mund të rezervohen nga korriku, online nëpërmjet faqes së internetit të serverit. Informacione më të hollësishme rreth procedurës, si dhe një lidhje në uebfaqe, do të publikohen në javët në vijim në faqen tonë të internetit: ëëë.pristina.diplo.de/visa.

Deri në fillim të shtatorit, aplikimi duhet të bëhet direkt në ambasadë. Ju lutemi vini re se kushtet e aplikimit për vizë Shengen të ambasadës për fazën e tranzicionit tashmë janë pothuajse të gjitha të rezervuara. Në rast se ka përfundime të disponueshme që janë anuluar me një njoftim të shkurtër, ato, si deri tani, mund të rezervohen vetëm përmes sistemit të terminologjisë së ambasadës.

Njoftim: Viza Shengen daton nga shtatori përmes një ofruesi të jashtëm shërbimi

Për të qenë në gjendje të ofrojë më shumë kushte dhe të shkurtojë ndjeshëm kohën e pritjes për datat e aplikimit për vizë Shengen, Ambasada e Republikës së Gjermanisë në Prishtinë do të bashkëpunojë me një ofrues të jashtëm shërbimi, të punësuar nga ministrat nga mesi i shtatorit, dy të huaja. punët në Berlin për të aplikuar për aplikime për vizë. Ky lloj bashkëpunimi tashmë ka dhënë rezultate në disa vende të tjera.

Çfarë ndryshon për aplikantët?

Ofruesi i shërbimit do t’ju mbështesë në paraqitjen e kërkesës tuaj për vizë Shengen dhe do t’i dërgojë dokumentet tuaja në Ambasadën Gjermane në Prishtinë, ku kërkesa do të kontrollohet dhe vendoset. Ofruesi i shërbimit do të mundësojë caktimin shumë më të shpejtë të termineve dhe zvogëlimin e kohës së pritjes dhe shërbimet e tij do t’i ofrojë me një çmim prej 30 deri në 40 euro. Përveç kësaj, ofruesi i shërbimit do të ofrojë shërbime të tjera (p.sh. fotografimi biometrik për pasaportë, shërbime VIP në një mjedis më komod, etj.).

Kur fillon të punojë ofruesi i jashtëm i shërbimit?

Ne presim që ju do të jeni në gjendje të rezervoni takime për aplikimet për viza për mesin e shtatorit përmes faqes së internetit të ofruesit të shërbimit që në korrik. Më shumë detaje rreth procedurës dhe një lidhje në faqen e internetit të ofruesit të shërbimit do të postohen në faqen tonë të internetit në javët e ardhshme: ëëë.pristina.diplo.de/visa

Deri në fillim të shtatorit, aplikimet për vizë duhet ende të dorëzohen drejtpërdrejt në ambasadë. Ju lutemi vini re se kushtet për të aplikuar për viza Shengen në Ambasadë për periudhën e tranzicionit tashmë kanë qenë kryesisht të plota. Nëse bëhen të disponueshme terminet e anuluara afatshkurtra, ato mund të rezervohen vetëm përmes Sistemit të Termineve të Ambasadës si më parë./IO

Asnjë koment

Comments are closed.