19-07-2024

Hira ju lutë ta ndihmoni, për të ecur me këmbët e saj

Vogëlushja nga Prizreni Hira Ramadani është 11 vjeçare. Ajo është e diagnostifikuar me RPM, të cilës i duhet trajtim jashtë vendit.
Hira e ka realizuar një operacion, por trajtimi i saj pritet të zgjatë 3 vite, me ç’rast shuma është tepër e madhe dhe e papërballueshme për familjen.
𝐇𝐢𝐫ë𝐬 𝐢 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐧 𝐚𝐟ë𝐫 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐣ë 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩ë𝐫 𝐭𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐣𝐭𝐢𝐦 𝐧ë 𝐦ë𝐧𝐲𝐫ë 𝐪ë 𝐚𝐣𝐨 𝐭ë 𝐪𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐧ë 𝐤ë𝐦𝐛ë𝐭 𝐞 𝐬𝐚𝐣.

Lusim ata që kanë mundësi të ndihmojnë, të kontribuojnë në emrin e nënës së Hirës, Rina Ramadani (me numër personal të letërnjoftimit 1232608940), gjegjësisht në këtë llogari bankare 𝟏𝟓𝟎𝟐𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎𝟒𝟏𝟎𝟑𝟏𝟒𝟐 në Raiffeisen Bank, dhe me numër të telefonit: +383 49 648 557.

Përshkrimi i fotografisë nuk është i disponueshëm.
Përshkrimi i fotografisë nuk është i disponueshëm.
Mund të jetë një imazh i 1 person, në këmbë dhe ambiente të brendshme

Asnjë koment

Comments are closed.