26-10-2021

Hulumtim shqetësues: Mbi 70 përqind e nxënësve të shkollës së mesme e kanë pranuar që kopjojnë

Organizata Joqeveritare ETEA, në Ditën Botërore të Librit, ka publikuar statistika se sa lexojnë nxënësit kosovarë dhe të dhënat që kanë dalë nga ky hulumtim janë mjaft shqetësuese.

Në këtë hulumtim, 53.8 përqind nxënësit nga klasa e parë deri në të 1-5-të nuk kanë arritur të përmendin 3 tituj të librave.

Por, nga ky hulumtim del se nxënësit kosovarë janë “mjeshtër” të kopjimeve.

26.6 përqind e nxënësve të klasave prej 1 deri në klasën 5 kanë deklaruar se kopjojnë raferatet.

66.5 përqind e nxënësve të klasave 6-9 janë vetdeklaruar se kopjojnë referatet, ndërsa 73.7 të nxënësve të klasave të klasave 10-12 janë vetdeklarua se kopjojnë referatet.

 

Asnjë koment

Comments are closed.