17-06-2024

Këta janë 295 kandidatët, që kanë kaluar testin kualifikues për prokuror

Komisioni i Këshillit Prokurorial të Kosovës, në pajtim me Nenin 21 të Rregullores Nr.02/2022 për rekrutimin, provimin, emërimin dhe riemërimin prokurorëve të whtetit, njofton të gjithë kandidatët për rezultatet e testit kualifikues , i cili u mbajt dje, më 19 maj 2024, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri.

Në dy linçet e mëposhtme janë listat e kandidatëve që kanë kaluar testin kualifikues dhe listat e kandidatëve që nuk e kanë kaluar testin kualifikues:

LINKU

Asnjë koment

Comments are closed.