Këto zona të rajonit të Prizrenit e Dragashit do të kenë ndërprerje të rrymës deri në 6 orë

KEDS ka njoftuar se do të ketë punime në disa zona.

Këto punime po bëhën për siguri të sistemit.

26.03.2023

Punime nga pala e tretë

Prizren

1.

Nga  TS 110/35/10kV Prizreni 1 (H04) do të ndërprehet:

LP 35kV  Zhur –Dragash (H01) dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 35kV dhe 10kV prej orës 09:00  deri ne ora 15:00.

Vendet: rrugët: 480 rruga e Dëshmorëve, 481 rruga e Restelicës (një pjesë), 483 rruga e Brodit (një pjesë), 484 rruga e Radeshës (një pjesë) dhe 485 Adem Jashari (një pjesë), “Remateks” Sh.A. në rrugën 480 rruga e Dëshmorëve, RENELUAL TAHIRI SH.P.K. në Orqushë, BECHTEL ENKA-GP  Uzgur Yilmaz në Zhur; fshatrat: Glloboçicë, Krushevë, Kukjan, Lubovishtë, Mlikë, Orqushë, Restelicë, Vranishtë dhe Zlipotok, Blaç, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg dhe Zaplluxhë, Bellobrad, Brrut, Kapre, Kosavë, Plavë, Pllajnik, Shajnë, Xërxë, Zgatar dhe Zym i Sharrit, Brezne, Buçe, Kërstec, Plavë, Rapçë e Epërme, Rapçë e Poshtme dhe Rrenc, Brod, Baçkë, Dikancë, Leshtan dhe Radesh, Shkozë (një pjesë) dhe Zhur, Billushë, Hoçë e Qytetit, Jeshkovë, Leskovec dhe Lubiqevë, Grazhdanik, Kobajë, Muradem, Nashec (një pjesë), Poslishtë dhe Vlashnjë, Dobrushtë, Gorozhup, Vërmicë dhe Planejë.”FRIGO FOOD E.I”SH.P.K. në Dikancë dhe ”EUROKOS J.H.”SH.P.K.  në Milkë.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 35kV, finalizimi i punimeve sipas zgjidhjes teknike.