Mbrojtja thotë se një dëshmitar i shtyrë nga një informator pranoi të gënjejë se Veseli e Thaçi ishin përgjegjës për dokumentet konfidenciale në rastin Gucati&Haradinaj

Mbrojtja e Kadri Veselit, në një shkresë drejtuar gjykatës thotë një dëshmitar pranoi se gënjeu se Veseli dhe  Thaçi ishin përgjegjës për dokumentet konfidenciale në rastin Gucati&Haradinaj dhe se ishte shtyrë për të gënjyer nga një informator, i cili ka qenë në kontakt të rregullt me ​​ZPS-në.

Të dy individët, sipas mbrojtjes, duket se kanë lidhje me inteligjencën serbe.

Sipas mbrojtjes së Veselit, në tetor 2022, një dëshmitar doli për të pretenduar se  Veseli dhe  Thaçi ishin përgjegjës për dokumentet e zbuluara që ishin në qendër të rastit të rastit Gucati dhe Haradinaj para DhSK-së.

Në shkresën e tyre, ata thonë se  [REDAKTUAR] këtë vit, dëshmitari i tërhoqi pretendimet e tij dhe pretendoi, jo vetëm se kishte gënjyer, por se ishte shtyrë për të një gënjyer nga një informator i cili (i) ka qenë në kontakt të rregullt me ​​ZPS-në; (ii) duket se ka qenë pika e tyre e kontaktit për një numër dëshmitarësh të gjykimit; dhe (iii) pretendon se ka pasur kontakte të rregullta, të drejtpërdrejta, me Prokurorin e Specializuar [REDAKTUAR]. Të dy individët sipas mbrojtjes duket se kanë lidhje me inteligjencën serbe.

Tutje, thonë se më 12 korrik 2022, ekipet e mbrojtjes së bashku parashtruan një kërkesë për zbulim sipas Rregullës 103 dhe Rregullës 102(3), në lidhje me provat që burojnë nga Serbia. Me arsyetimin se Serbia është një burim i njëanshëm me një histori të gjatë dhe të dokumentuar të fabrikimit të provave Më 3 gusht 2022, ZSPS-ja u përgjigj, dhe më 15 gusht 2022, Mbrojtja u përgjigj.

“Më 4 nëntor 2022, në Konferencën e 15-të , Mbrojtja trajtoi zbulimin e fundit të transkripteve të intervistës së [REDAKTUAR], i cili zbuloi se ai implikoi në mënyrë të rreme z. Veseli dhe z. Thaçi në rastin Gucati me udhëzimin e [REDAKTUAR]; se të dyja [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR] duket se kanë lidhje me inteligjencën serbe; dhe se [REDAKTUAR] duket gjithashtu se vepron si ndërmjetës i ZPS-së. Mbi bazën e këtyre parashtresave, Mbrojtja kërkoi dhe iu dha leja për të paraqitur parashtresa me shkrim, plotësuese të atyre të paraqitura në korrik dhe gusht 2022”, thotë mbrojtja.

ZPS thuhet se  intervistoi [REDAKTUAR] për herë të parë në [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR] thuhet se i tha ZPS-së se ai kishte një “[REDAKTUAR]”  që mund të dëshmonte se Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi u kishin paguar [REDAKTUAR] euro zyrtarëve serbë për të marrë dokumentet e ZPS-së që u zbuluan në publik përmes OVL të UÇK-së në shtator 2020.

Sipas mbrojtjes,  [REDAKTUAR] pretendoi se “[REDAKTUAR]” e  Veseli i barti dokumentet përtej kufirit nga Serbia në Kosovë dhe ia dorëzoi atij dhe  Thaçi. Ai gjithashtu thuhet se  pretendon se ishte “[REDAKTUAR]” ai që i dërgoi në OVL të UÇK-së. [REDAKTUAR] pretendon më tej se  Veseli dhe Thaçi i kanë shitur kopjet e dokumenteve [REDAKTUAR] për [REDAKTUAR] euro secili.

“Transkripti bën të qartë se [REDAKTUAR] ka një marrëdhënie me inteligjencën serbe. Në një moment të intervistës, ai informoi ZPS-në për planin e tij për të udhëtuar në Beograd më [REDAKTUAR] ku do të takonte burimin e tij ([REDAKTUAR]) dhe të jetë në gjendje të marrë më shumë përgjigje për ZPS-në. Në një pikë tjetër, duke folur për dokumentet që kanë të bëjnë me Salih Mustafën, ai komentoi se “[REDAKTUAR]”, thotë tutje shkresa.

Në shkresë thuhet se më [REDAKTUAR], [REDAKTUAR] dha një intervistë të dytë në ZPS [REDAKTUAR], për të rrëfyer se atij iu tha se çfarë të thoshte në deklaratën e tij [REDAKTUAR] nga një burrë [I REDAKTUAR], i cili iu paraqit dëshmitarit si një [ REDAKTUAR]. Intervistuesi kryesor thuhet se me këtë rast ishte Prokurori i Lartë, [REDAKTUAR}           .

[REDAKTUAR]  thuhet se pretendoi se [REDAKTUAR] “[REDAKTUAR]” në ZPS, dhe se [REDAKTUAR] – me të cilin [REDAKTUAR] kishte një marrëdhënie të fortë – ishte në dijeni të fabrikimit. Ai thuhet se shpjegoi se ZPS-së i kishte nevojë për më shumë fakte për të ndaluar të Akuzuarin, “[I REDAKTUAR]”.

“ [REDAKTUAR] pretendoi se ai kishte një kontratë me shkrim me [REDAKTUAR] që do të vërtetonte një pjesë të historisë së tij. Ai gjithashtu pretendoi se kishte pamje nga ekrani i mesazheve dhe telefonatave mes tij dhe [REDAKTUAR] dhe pamjet e kontakteve midis [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR]. Në përgjigje të mësimit të informacionit të fundit, [REDAKTUAR] nuk bëri pyetje të mëtejshme dhe e solli intervistën në një fund të menjëhershëm “, thuhet tutje.

Sipas mbrojtjes, {REDAKTUAR] duket se është në qendër të një rrjeti dëshmitarësh, të cilëve ai iu dha, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ZPS-së. Mbrojtja thotë se ka të dhëna të 15 kontakteve që [REDAKTUAR] ka pasur me ZPSS-në, të cilat datojnë nga [REDAKTUAR] 2017 dhe se shumë nga këto të dhëna janë përmbledhje të dokumenteve më të gjata që nuk i janë dorëzuar Mbrojtjes.

Sipas Mbrojtjes, [REDAKTUAR] bëri pretendime, ose kaloi komente, për më shumë se 60 individë gjatë bisedave të tij me ZPS-në. Ai në mënyrë rutinore thonë se ka ofruar ose ka pohuar se e ka vënë ZPS-në në kontakt me njerëz të lidhur me hetimin e ZPS-së.

“Në [REDAKTUAR], [REDAKTUAR] ofroi mbështetjen e tij për ZPS-në për të krijuar kontakte me anëtarët e UÇK-së të cilët do të kishin njohuri më të mira për punën e brendshme të UÇK-së.  [REDAKTUAR] pretendon se ka prezantuar ZPS-në me njerëz shumë të rëndësishëm [REDAKTUAR]. Në të vërtetë, duket se në [REDAKTUAR], [REDAKTUAR] i dërgoi një letër Gjykatës nëpërmjet [REDAKTUAR];[REDAKTUAR] sugjeroi që ZPS të takohej [REDAKTUAR], i cili ishte një nga rojet në qendrën e paraburgimit [REDAKTUAR].Në [REDAKTUAR], [REDAKTUAR] informoi ZPS-në se ai po tërhiqte rekomandimin e tij për një dëshmitar, emri i të cilit është i panjohur për Mbrojtjen, dhe e përshkroi atë si “[I REDAKTUAR]”. [REDAKTUAR] dërgoi një pamje të ekranit nga një bisedë midis këtij personi dhe [REDAKTUAR] – e redaktuar aktualisht – për të provuar se dëshmitari po përpiqej të paraqiste një version të rremë të krimeve të luftës”, thuhet tutje.

Sipas mbrojtjes,  [REDAKTUAR] është, për të gjitha qëllimet, një ndërmjetës i ZPS-së.  Shkresa thotë se së bashku me vëllimin e deklaratave që ka bërë, ai (i) ka ruajtur marrëdhëniet e tij me ZPS-në për vitet e fundit [REDAKTUAR]; (ii) u dha atyre pista të shumta hetimore; (iii) prezantime të lehtësuara; dhe (iv) i këshilloi ata se si të fitonin opinionin publik

Mbrojtja thotë se tani duket se [REDAKTUAR] ka gjithashtu një marrëdhënie me Serbinë, dhe ka siguruar prova të rreme të cilat me vetëdije dhe qëllimisht ia ka paraqitur ZPS-së nëpërmjet [REDAKTUAR].

Për arsyet e mësipërme, Mbrojtja thuhet se kërkon që gjyqtari i procedurës paraprake të pranojë kërkesën e Rregullës 103 të Mbrojtjes, të plotësuar me këto parashtresa dhe të urdhërojë lehtësimin e mëposhtëm: a. Në lidhje me [REDAKTUAR]: i. Rishqyrtimi i çdo vendimi të zbatueshëm për masat mbrojtëse që autorizojnë zbulimin e të dhënave të redaktuara ose të përmbledhura, në mënyrë që Mbrojtjes t’i sigurohet të dhënat e plota, të paredaktuara të të gjitha kontakteve që ZPS ka pasur me [REDAKTUAR], duke përfshirë çdo thirrje, mesazh ose tjetër shkëmbimet ndërmjet [REDAKTUAR] dhe Jack Smith.

“ ii. Nëse ZPS pohon se këto të fundit nuk janë në posedim të saj dhe nuk mund të merren, Mbrojtja kërkon:1. Një llogari e detajuar e të gjitha hapave të ndërmarra për marrjen e këtyre materialeve; dhe 2. Urdhër nga gjyqtari i procedurës paraprake për përgatitjen e materialeve; iii. Zbulimi i secilit dëshmitar që ka dalë nga [REDAKTUAR], pavarësisht nëse [REDAKTUAR] ka bërë kontaktin fillestar, ka sugjeruar që ZPS-ja të kontaktojë individin, ose ZPS-ja përndryshe kishte arsye të besonte se [REDAKTUAR] ishte përfshirë në dëshmitarin që pranoi të fliste me ZPS-në; iv. Zbulimi i çdo informacioni të mëtejshëm në posedim të ZPS-së që sugjeron se [REDAKTUAR] ka një marrëdhënie me inteligjencën serbe, [REDAKTUAR], ose ndonjë agjenci tjetër të inteligjencës”, thotë mbrojtja.

Tutje, thotë se kërkon sqarimin e statusit të [REDAKTUAR] përballë ZPS-së, duke përfshirë nëse ai konsiderohet si ndërmjetës; nëse ka lidhur ndonjë marrëveshje me ZPS-në; dhe nëse ai ka përfituar nga PZPS ja, monetare apo të tjera.

“ Në lidhje me [REDAKTUAR]: i. Rishqyrtimi i çdo vendimi të zbatueshëm për masat mbrojtëse që autorizojnë zbulimin e të dhënave të redaktuara ose të përmbledhura, në mënyrë që Mbrojtjes t’i sigurohet të dhënat e plota, të pa redaktuara të të gjitha kontakteve me [REDAKTUAR], duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kontaktet në fillim në intervistën e tij [REDAKTUAR]; ii. Materialet që [REDAKTUAR] pretendon se i posedon përfshijnë: 1. Shënimet që ai solli në intervistën e tij [REDAKTUAR], si dhe çdo shënim tjetër që posedon nga komunikimet me [REDAKTUAR], ose inteligjencën serbe, të cilat kanë të bëjnë ndaj të akuzuarit apo këtij rasti”, thuhet në shkresë.

“Kontrata e tij me [REDAKTUAR]; 4. Pamjet e ekranit dërguar atij nga [REDAKTUAR] të kontakteve të [REDAKTUAR] me Jack Smith, nëse ato nuk mund të merren nëpërmjet [REDAKTUAR]; iii. Nëse ZPS-ja mendon se këto të fundit nuk janë në zotërim të saj dhe nuk mund të merren, Mbrojtja kërkon: 1. Një përshkrim të detajuar të të gjitha hapave të ndërmarra për marrjen e këtyre materialeve; dhe 2. Urdhër nga gjyqtari i procedurës paraprake për përgatitjen e materialeve; iv. Zbulimi i çdo informacioni të mëtejshëm në posedim të ZPS-së që sugjeron se [REDAKTUAR] ka një marrëdhënie me inteligjencën serbe, [REDAKTUAR], ose ndonjë agjenci tjetër të inteligjencës; c. Zbulimi i çdo informacioni në posedim të ZPS-së, përveç deklaratës së parë të [REDAKTUAR] që sugjeron se z. Veseli ose z. Thaçi ishin të përfshirë në rrjedhjen e dokumenteve të ZPS-së nga OVL e UÇK-së, dhe datën në të cilën ato dokumente erdhën në posedim të saj”, thuhet në fund të shkresës.

Në vijim thonë se sa i përket ndërmjetësve të ZPS-së në përgjithësi kërkojnë : “ii. Sqarimi i procedurave, protokolleve dhe rregullimeve kontraktuale që rregullojnë përdorimin e ndërmjetësve nga ZPS-ja; d. Lista e të gjithë ndërmjetësve të SZPS-së që janë përdorur në këtë rast, duke iu referuar dëshmitarëve, prezantimet e të cilëve ata kanë ndihmuar ose në lidhje me të cilët ata kanë ndihmuar ndryshe; e. Duke konstatuar se ZPS-ja ka shkelur detyrimet e saj për zbulimin e Rregullës 103 në lidhje me zbulimin e vonuar dhe jo të plotë të deklaratës së dytë të [REDAKTUAR]”

Zyra e Prokurorit të Specializuar, më 30 shtator ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, e cila përbëhet nga dhjetë pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Kjo pasi, gjykatësi e kishte aprovuar pjesërisht mocionin e mbrojtjes së Hashim Thaçit, të parashtruar ndaj aktakuzës së ndryshuar në rastin ku ai me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin, po akuzohen për krime lufte dhe ZPS ishte urdhëruar të bëjë ndryshime në aktakuzën e ndryshuar.

Në këtë aktakuzë, thuhet se  përmes veprimeve dhe mosveprimeve të përshkruara më lart, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, kanë kryer përmes pjesëmarrjes së tyre në një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe/ose kanë ndihmuar dhe nxitur krimet e ngarkuara në këtë aktakuzë.

Sipas prokurorisë, krahas kësaj ose në alternativë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë përgjegjës si eprorë për krimet e kryera nga vartësit e tyre.

Tutje, aktakuza thotë se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, e dinin ose kishin arsye të dinin se krimet e akuzuara në këtë aktakuzë ishin gati të kryheshin ose ishin kryer nga vartësit e tyre dhe nuk kishin marrë masat e nevojshme dhe të arsyeshme për parandalimin e krimeve të tilla ose të ndëshkojnë autorët e saj.

“Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi individualisht penalisht përgjegjës për: pikën 1 persekutim mbi baza politike dhe/ose etnike, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas nenit 13 (1) (h), 16 (1) ( a), dhe 16 (1) (c) të Ligjit; Pika 2: burgim, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (e), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit; pikën 3 arrestimi dhe paraburgimi i paligjshëm ose arbitrar, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c), 16 (1) (a), dhe 16 (1) (c) të Ligjit”, thuhet në aktakuzë nga ana e prokurorisë.

Në pikën 4, ata ngarkohen me veprën akte tjera çnjerëzore, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (j), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit, kurse në pikën 5 për trajtim mizor, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit.

“Pika 6: torturë, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (f), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të ligji; Pika 7: torturë, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit;  Pika 8: : vrasje, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (a), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit; Pika 9:  vrasje, krim lufte, i dënueshëm sipas neneve 14 (1) (c) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit;  Pika 10: zhdukja e detyruar e personave, krim kundër njerëzimit, i dënueshëm sipas neneve 13 (1) (i), 16 (1) (a) dhe 16 (1) (c) të Ligjit”, thotë aktakuza.

Më 29 prill, Zyra e Prokurorit  të Specializuar kishte dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Prokuroria po pretendon se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.

Në aneksin e publikuar sa i përket krimeve që pretendohen se ndodhën në Semetishtë dhe Budakovë, prokuroria ka listuar krimet e luftës si arrestimi dhe ndalimi i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor ose çnjerëzor, torturë, vrasje. Ndërkaq, si krime kundër njerëzimit i ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vrasjen, zhdukjen e personave me forcë dhe persekutimin.

Kurse, për krimet që pretendon që ndodhën në Gjilan, si krime lufte i ka listuar arrestimi dhe ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor ose çnjerëzor, torturën dhe  vrasjen. Ndërsa, si krime kundër njerëzimit ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vrasjen dhe persekutimin.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Selimi më 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte krimet e përndjekjes, burgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, akte të tjera çnjerëzore, trajtimin mizor, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në aktakuzë.

Tutje, në aktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit bashkë me udhëheqësit tjerë të UÇK-së kontribuuan në arritjen e qëllimit t përbashkët.

“Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët për të kryer krime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë akti akuzues. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.