Në Pagarushë të Malishevës fillon hapja dhe rregullimi i një rruge

Fshati Pagarushë është një prej fshatrave të mëdha në Komunën e Malishevës dhe në të njëjtën kohë, është fshati më i shpërndarë, ku lagjet janë shumë larg njëra tjetrës dhe rrjedhimisht janë larg rrugës kryesore të fshatit. Në këtë fshat, lagja “Bellq” ishte pa rrugë të asfaltuar dhe banorët kanë pasur problem serioz në qarkullim. Por nga tani ky problem do të largohet, pasi ka filluar hapja, zgjerimi dhe rregullimi i kësaj rruge, deri në asfaltimin e saj.

Punimet në këtë rrugë dje i kanë parë nga afër edhe i pari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj dhe drejtori komunal i Urbanizimit, Islam Vrenezi, të cilët janë njoftuar me ecurinë e punimeve, si dhe janë takuar me banorët e kësaj lagjeje.