17-06-2024

Në Prizren vazhdon regjistrimi i popullsisë, pubikohen numrat për ata që s’janë regjistruar

Komuna e Prizrenit njoftoi se regjistrimi i popullsisë do të vazhdoj deri më 24 maj!

Të gjithë ju që keni mbetur pa u regjistruar, ju lutemi kontaktoni në njërin nga numrat e poshtëshënuar për t’u regjistruar:

1. Tel: ( +383) 046 500- 156
2. Tel: ( +383) 046 500-151
3. Tel: (+383) 046 101-712
4. Tel: ( +383)046 101-692
5. Tel: (+383) 046 101-708
6. Tel: (+383) 046 101-687
7. Tel: (+383) 046 101-694
8. Tel: (+383) 046 500-153
9. Tel: (+383) 046 500-158
10. Tel: (+383) 046 500-157

📩Gjithashtu, mund të shkruani edhe në e-mail: infoask@rks-gov.net.

Asnjë koment

Comments are closed.