Në Vlashnje rrënohet ura (Foto)

Ky problem i krijuar veçmas në periudhën pas përfundimit të punimeve të autostradës, më së shumti i ka dëmtuar bujqit, të cilët kanë në pronësi toka bujqësore në afërsi të kësaj ure.

Pas ankesave të shumta nga pronarët e këtyre tokave, Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka kërkuar nga kompania përgjegjëse largmin e kësaj ure, por kërkesa e drejtorisë nuk është përfillur nga ana e kompanisë.

Fotografia e Komuna e Prizrenit

Iniciativën për largimin e urës e ka marrë përsipër Drejtoria e Inspektorateve, e cila me largimin e urës e ka rikthyer rrjedhën normale të lumit dhe ka evituar rrezikun për vërshime, derisa shpenzimet e ndërhyrjes i janë faturuar kompanisë përgjegjëse.

Komuna, në lidhje me këtë rast, do të vazhdojë të kërkojë përgjegjësi nga kompania në fjalë për mosrespektim të obligimeve të kontratës dhe kërkesave të Komunës, thuhet në këtë njoftim të shoqëruar me fotografitë e rrënimit të kësaj ure.

Fotografia e Komuna e Prizrenit