28-05-2020

Niveli qendror konteston Rregulloren për transparencë në Prizren

Rregullorja për transparencë e Komunës së Prizrenit sërish është kthyer prapa nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Niveli qendror ka vlerësuar se përmbajtja e kësaj rregulloreje është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Sipas Ministrisë, Rregullorja komunale për transparencë bie ndesh me dispozitat e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike dhe të Udhëzimit Administrativ 04/2018 për transparencën në komuna.

Në kërkesën për rishqyrtim të ligjshmërisë, MAPL-ja ka njoftuar kryetarin e Komunës, Mytaher Haskuka, dhe kryesuesin e KK-së së Prizrenit, Artan Abrashi, se ka marrë në shqyrtim të detyrueshëm të ligjshmërisë Rregulloren Komunale për Transparencë, të miratuar me datë 11 nëntor 2019, shkruan sot Koha Ditore.

“Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të Komunës si më sipër, vlerëson se akti i komunës është në kundërshtim me dispozitat e legjislacionit në fuqi”, thuhet në shkresën e Ministrisë.

Në vijim, kjo ministri ka përshkruar se në cilat pika Rregullorja është në kundërshtim me legjislacionin.

Asnjë koment

Comments are closed.