22-05-2024

“Prodhonte” invalidë të UÇK-së, arrestohet

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, ka nxjerrë aktvendim për ndalimin e personit D.G. i arrestuar nga Policia e Kosovës, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se nga muaji tetor 2015 e deri në muajin mars 2018, në mënyrë të vazhdueshme gjatë kryerjes së detyrës si agjent në kompaninë e sigurimeve “Dukagjini”, dega në Podujevë, ka falsifikuar vendimet e invalidëve të UÇK-së dhe ka vënë në lajthim personat e autorizuar në Qendrën e Regjistrimit të Automjeteve, për të vërtetuar një çështje të pavërtetë e paraparë të shërbejë si provë për regjistrimin e automjetit.

I pandehuri D.G. personave të autorizuar të kësaj qendre ia ka prezantuar vendimin kinse personat kanë qenë invalid të Luftës së UÇK-së, edhe pse këta nuk e kanë pasur këtë status. Me këto veprime i pandehuri D.G. ka kryer veprën penale “legalizimi i përmbajtjes së rreme” nga neni 403 paragrafi 1 të KPK-së.

Prokurori i rastit ka kërkuar nga Gjykata caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit D.G. pasi që ekziston mundësia e rrezikut të ikjes, si dhe rreziku i ndikimit tek të dëmtuarat dhe dëshmitarët./koha.net

Asnjë koment

Comments are closed.