29-11-2022

Rasti “Burdushi”, eksperti financiar thotë që të hyrat nga “Western Unionin” nuk ishin në raportin final të ATK-së

Një deklarim të tillë, eksperti Ferizi e ka dhënë në seancën e së  martës, duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit së të akuzuarit Hysri Peqani, avokatit Feim Alaj, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Në fillim thash që eksperti ekspertizën e ka përpiluar në bazë të ligjit, departamenti i hetimeve tatimore të hyrat nga Western Union nuk i ka përfshi ndërsa nga Money Gram po, prandaj e kam vizituar Western Unionin e Money Gramin jo”, deklaroi eksperti Ferizi.

Në këtë rast i pandehuri Peqani po akuzohet për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike, shpëlarje parash dhe armëmbajtje pa leje.

Paraprakisht në këtë seancë kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Lutfi Shala mori aktvendim që ekspertiza e ekspertit financiar Ferizi të administrohet si provë materiale.

Në lidhje me ekspertizën prokurorja speciale Merita Bina Rugova deklaroi se nuk kishte vërejtje ndërsa avokati Alaj tha që kishte vërejtje dhe i njëjti kërkoi nga gjykata që eksperti Ferizi të dëgjohet në sallë.

Tutje duke u përgjigjet në pyetjet e avokatit Alaj, eksperti Ferizi deklaroi se kishte qenë i pajisur me të gjitha shkresat e lëndës nga ana e gjykatës dhe se gjatë hartimit të ekspertizës kishte pasur nevojë të kërkojë të dhëna shtesë nga disa banka si dhe institucione mikrofinanciare.

I njëjti deklaroi që tërë pasuesi të cilin e kishte cekur në ekspertizë ishte i bazuar nga raporti final hetues i departamentit të hetimeve tatimore.

Sipas ekspertit Ferizi “D.P.H Urimi” duke u bazuar në të dhënat zyrtare të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës figuron që përfaqësues i autorizuar dhe pronarë ishte i akuzuari Peqani.

Tutje i njëjti shtoi duke u bazuar në deklaratën e të akuzuarit Peqani që kishte dhënë në Prokurorinë Themelore në Prizren lokali “D.P.H Urimi”, ishte në oborrin e shtëpisë dhe ka shërbyer vetëm për pritjen e klientëve.

Eksperti Ferizi deklaroi që sa i përket tarifave të veprimtarisë së të akuzuarit ishte bazuar në procesverbalin ku i akuzuari Peqani kishte thënë se tarifat e tij për klientë kanë qenë dhjetë, njëzetë apo tridhjetë euro.

Më pas eksperti Ferizi deklaroi që blerjet i kishte nxjerr ai ku edhe kishte mbledhur  gjithçka mbi vlerën e te gjitha këtyre paluajtshmërive dhe të tjerave, blerjeve te automjeteve, lartësinë e kthimit te kredive, lartësinë e mjeteve të pranuar nga “Money Gram”  dhe mjetet e pranuara nga “Western Unioni”.

Sipas ekspertit Ferizi nga vizita e tij në “Western Union” deklaroi që kishte vërtetuar se në emër të akuzuarit Peqani ishin bërë rreth 161 transaksione.

“Kam marr shënimet e sakta se vetëm në emër te Hysri Peqanit duke filluar nga data 15.06 2015 e përfundimisht me datë 05.12.2018 në emër të Hysri Peqanit janë gjithsej 161 transaksione në shumën prej 145.076.36 euro”, deklaroi eksperti Ferizi.

Tutje eksperti theksoi se i akuzuari Peqani kishte bërë ankesë në divizionin e ankesave të ATK-së dhe pas shqyrtimit të saj nuk ishin ndryshuar konstatimet e raportit final të departamentit të hetimeve tatimore përveç disa shuma mbi qiranë.

Në vazhdim duke u përgjigjur në pyetjet e avokatit Alaj, eksperti Ferizi deklaroi që i kishte shikuar të gjitha shkresat disa herë dhe të njëjtat i ka analizuar dhe se kishte shumë shkresa që përveç nënshkrimeve me dorë kishte edhe nënshkrimi me gisht.

Tutje sa i përket kontratës për ndarjen familjare të pasurisë e cila gjendet në dosjen e shkresave të lëndës, eksperti Ferizi deklaroi që e kishte shkruar në ekspertizë pse nuk mund ta pranonte të njëjtën si kapital i cili rrjedh nga familja Peqani.

I pyetur nga avokati Alaj lidhur me vlerën e automjeteve në ekspertizë, se pse automjeti i njëjtë  kishte çmime të ndryshme, eksperti Ferizi deklaroi që vlerësimi i veturës ishte bërë në kohë të ndryshme dhe të njëjtës i kishte ndryshuar vlera.

Më pas eksperti Ferizi deklaroi që kishte bërë një gabim dhe se vlerës të veturave prej 500 e 80 mijë euro duhej të i zbritnin shumën 60 mijë euro.

Ndryshe, i pranishëm në këtë seancë ishte edhe përfaqësuesi i avokatit të popullit Mark Kaçinari.

Për shkak se trupi gjykues ishin të angazhuar në një rast tjetër pasdite seanca u shty ndërsa seancat e radhës priten të mbahen më 20 dhe 21 tetor.

Sipas aktakuzës, prej kohës së pavërtetuar, së paku nga koha e regjistrimit të biznesit privat ordinanca “Burdushi”, me aktivitetin primar “aktivitetet e tjera të shëndetit të njeriut, më 15 qershor 2005 deri më 26 korrik 2019, në Prizren, në selinë e këtij biznesi, pa kualifikime profesionale mjekësore dhe pa licencë përkatëse , me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme dhe me anë të paraqitjes së rreme të fakteve se kinse posedon aftësi mbinatyrore ka dhe ashtu i mjekon edhe sëmundjet më të rënda fizike dhe psikike.

Në aktakuzë thuhet se i njëjti, të dëmtuarve ju ka kryer trajtime të improvizuara duke i vënë në lajthim dhe duke i nxitur që për këtë t’i paguajnë shuma të ndryshme të parave nga 20 euro deri në më shumë se 3 mijë euro, ashtu që kjo vepër penale e vazhduar ka rezultuar me dobi pasurore të kundërligjshme prej rreth 1 milion euro.

Për këto, ai akuzohet se ka kryer veprën penale “ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike” nga neni 262, paragrafi 1 i KPRK-së lidhur me veprën penale mashtrimi në vazhdimësi nga neni 335, paragrafi 5 të Kodit Penal.

Prokuroria Speciale e ngarkon të akuzuarin Peqani edhe me veprën penale të armëmbajtjes pa leje, pasi që sipas aktakuzës, gjatë kontrollit të policisë në shtëpinë e tij në Prizren, janë gjetur armë, pistoletë e tipit “Girsan” si dhe pushkë gjuetie e tipit “Super Campion”.

Prokuroria pretendon se “Burdushi”, me qëllim të fshehjes së pasurisë së fituar përmes aktiviteteve kriminale, duke filluar nga viti 2006, paratë e tilla i ka futur në sistem bankar me arsyetimin se kështu i paguan këstet e kredive e më pas e ka kryer fshehjen e tyre përmes transfereve bankare, ashtu që në fund i ka integruar duke i konvertuar në asete të luajtshme dhe të paluajtshme.

Për këto veprime ai akuzohet për veprën penale të shpëlarjes së parave nga neni 302 të KPRK-së lidhur me nenin 32 paragrafi 1 dhe 2 nën paragrafi 2.1 të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit./BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Asnjë koment

Comments are closed.