14-07-2020

Si mund ta shkarkoni formën On-line për lëvizje të lirë

NJOFTIMET MË TË REJA NGA MINISTRIA E EKONOMISË, PUNËSIMIT, TREGTISË, INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE INVESTIMEVE STRATEGJIKE – MEPTINIS – FRESKUAR MË: 15/04/2020
FRESKUAR MË: 15/04/2020


Referuar vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, për parandalimin, luftimin dhe eleminimin e sëmundjes ngjitëse në komuna të Kosovës, të 14 prill 2020, MEPTINIS ju njofton për masat për mbarëvajtjen e operatorëve ekonomik.
Veprimtaritë e lejuara janë dhënë në këtë vegëz:


Me dokument konfirmimi nga ATK EDI dhe vetëm për të kryer nevojat e operatorëve ekonomik, mundësohet:
– qarkullimi i lirë për operatorët ekonomik,
– transporti i lirë i mallrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit — si proces që përfshin veprimet nga lënda e parë në prodhim, përpunim e shërbim gjer te transporti i produkteve, shpërndarja dhe shitja te konsumatori i fundit — për veprimtaritë e lejuara.


Kliko këtu:
https://meptinis.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,3,894

Asnjë koment

Comments are closed.