22-07-2024

Emrat e zyrtarëve policor në Prizren, që u ndryshohet pozita e punës

Rashit Qalaj, drejtori i Policisë së Kosovës ka bërë ndryshime të mëdha brenda këtij institucioni.

Rreth 100 pozita janë lëvizur në të gjitha drejtoritë dhe në të gjitha regjionet. Madje ka raste kur nga pozita udhëheqëse në hetime janë dërguar në trafik.

Vendimi për ndryshimet radikale brenda policisë janë marrë në 21 dhe 22 maj të 2019-së.

Kjo është lista e zyrtarëve policor të cilëve u është ndërruar pozita e punës:

Sinan Mazreku (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Marija Shestan – Jacoby (police) nga hetuese në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore në kuadër të Divizionit Kundër Krimit të Organizuar është emëruar zyrtare patrulluese në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Adem Gjyliqi (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Kadri Rabi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Shpend Gashi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Feriz Gegaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Prizren.

Shpend Morina (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Avni Gashi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Enver Bujari (rreshter) nga pozita e shefit të Njësisë për Hetimin e Narkotikëve është emëruar mbikëqyrës në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit.

Pozitat tjera janë:

Xhezair Dauti (polic) nga pozita e zyrtarit patrullues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka kaluar në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit në pozitën e zyrtarit patrullues.

Shaban Hajdari (rreshter) pozita e mbikëqyrësit të Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka kaluar në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit si mbikëqyrësi i Ekipit Reagues.

Jetulla Rashiti (rreshter) nga mbikëqyrës në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Gjilan është emëruar si mbikëqyrës i Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Nazim Osmani (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Ferizajt.

Enver Ademi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka kaluar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Ferizaj.

Fatmir Osmani (polic) nga pozita e zyrtarit në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Ferizajt është emëruar në hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Hysni Morina (polic) nga hetues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës është emëruar hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Artan Gashi (rreshter) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore është emëruar mbikëqyrës i Sektorit Policor në Drejtorinë Rajonale të Pejës.

Fatmir Kryeziu (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit.

Bekim Rexhepi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale Gjilan.

Enver Mustafa (polic) nga hetues në Drejtorinë e Hetimive për Trafikim me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Arsim Dermaku (polic) nga hetues në Drejtorinë e Hetimeve e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjilanit.

Driton Osmanaj (rreshter) nga pozita e mbikëqyrësit të Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në mbikëqyrës të Sektorit Policor në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Januz Korca (rreshter) nga mbikëqyrës i Ekipit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në Mbikëqyrës i Sektorit Policor në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Fatmir Tahirbegolli (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale Pejë.

Jeton Kuçi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Pejës.

Nezir Hakaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar në zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Pejës.

Ilir Gjokaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës.

Labinot Bytyqi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës.

Skender Sadriu (polic) nga zyrtar në Zyrën e Analizës dhe Statistikave në Drejtorinë e Departamentit për Hetime është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Gjakovës.

Agron Vllasi (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik në kuadër të Drejtorisë së Departamentit për Hetime është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës.

Fatmir Azemaj (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës.

Pajazit Hyseni (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës.

Avni Berisha (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Arton Gërguri (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Valon Bajqinca (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Negjdet Kaliqani (rreshter) nga Mbikëqyrës në Njësinë për Hetimin e Trafikimit me Droga Sintetike dhe tjera në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar mbikëqyrës në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë.

Maurik Bllata (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale të Mitrovicës së Jugut.

Afrim Shyti (polic) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar në Ekipin Reagues në Drejtorinë Rajonale të Mitrovicës së Jugut.

Gezim Hajdini (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Ferizaj.

Naim Kodra (polic) nga hetues në Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar zyrtar patrullues në Drejtorinë Rajonale në Ferizaj.

Sami Haxholli (toger) nga pozita e shefit të Njësisë për Hetimin e Trafikimit më Droga Sintetike dhe tjera është në kuadër të Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik është emëruar udhëheqës i Togut në Prishtinë në Drejtorinë e Njësive Speciale.

Kosovare Iberdemaj (rreshtere) nga udhëheqëse në Sektorin për Bashkëpunim dhe Parandalim në Drejtorinë e Policisë në Bashkësi dhe Preventivë është emërua shefe e Njësisë për Hetimin e Trafikimit me Droga Sintetike në kuadër të Drejtorisë për Departamentin e Hetimeve.

Besim Muliqi (rreshter) nga mbikëqyrës në Sektorin për Bashkëpunim dhe Parandalim në Drejtorinë e Policisë në Bashkësi dhe Preventivë është emëruar mbikëqyrës në Njësinë e Hetimit e Trafikimit me Droga Sintetike dhe Tjera në Drejtorinë e Departamentit për Hetime.

Kushtrim Ratkocerri (polic) nga hetues në Sektorin për Bashkëpunim dhe Parandalim në Drejtorinë e Policisë në Bashkësi dhe Preventivë është emëruar hetues në Drejtorinë e Departamentit për Hetime – konrektisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit dhe Narkotikëve.

Selvije Rusinovci (polic) nga hetuese në Sektorin për Bashkëpunim dhe Parandalim në Drejtorinë e Policisë në Bashkësi dhe Preventivë është emëruar hetues në Drejtorinë e Departamentit për Hetime – konrektisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit dhe Narkotikëve.

Ganimete Nuredini (polic) nga hetuese në Sektorin për Bashkëpunim dhe Parandalim në Drejtorinë e Policisë në Bashkësi dhe Preventivë është emëruar zyrtare në Zyrën e Analizës dhe Statistikave në Drejtorinë e Departamentit për Hetimë – konrektisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit dhe Narkotikëve.

Florie  Gashi (polic) nga hetuese në Sektorin për Bashkëpunim dhe Parandalim në Drejtorinë e Policisë në Bashkësi dhe Preventivë është emëruar zyrtare në Zyrën e Analizës dhe Statistikave në Drejtorinë e Departamentit për Hetime – konrektisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit dhe Narkotikëve.

Ismajl Sadiku (rreshter) nga pozita e hetuesit në Drejtorinë e Hetimit dhe Trafikimit me Narkotik është emëruar mbikëqyrës i Ekipit në Gjilan.

Hajredin Mustafa (toger) nga pozita e komandantit të Stacionit Policor për Mbikëqyrje të Kufirit në kuadër të Drejtorisë Rajonale Kufitare Lindje është emëruar shef i Njësisë për Hetimin e Narkotikëve në Gjilan./Insajderi.com

 

Asnjë koment

Comments are closed.