22-05-2024

Fajdet, paraburgim të dyshuarve nga Krusha e Vogël

Gjykata Themelore e Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, ndaj të pandehurve me iniciale I.M. dhe M.M. që të dy nga fshati Krushë e Vogël, Komuna e Prizrenit, për shkak të dyshimit të bazuar se secili veç e veç kanë kryer veprën penale fajdeja.

Masa e paraburgimit do të iu llogaritet prej datës së arrestimit,16.12.2019 dhe do të zgjasë deri më datën 15.01.2020.

Në kumtesën e GJTH-së, thuhet se  ekziston baza ligjore për caktimin e paraburgimit, nga neni 187 par.1 nën par 1.1 dhe 1.2., pika 1.2.3 të KPP-së, sepse  duke pasur parasysh peshën e veprës penale të natyrës së rëndë, mënyra se si dyshohet se është kryer kjo vepër ku secili i pandehur veç e veç për qëllime të përfitimit të dobisë pasurore pranojnë apo kontraktojnë shuma jo proporcionale të përfitimit të pasurisë në dëm të dëmtuarit me iniciale B.Q.

“Sipas rrethanave të këtij rasti në këtë çështje janë përfshirë dy të pandehur të cilat janë në raporte familjare në mes vete (vëllezër) prandaj sipas këtyre rrethanave  ekziston rreziku  se të pandehurit mund ta pengojnë rrjedhën e procedurës penale duke tentuar që të ndikojnë tek njëri tjetri për të harmonizuar mbrojtjen e tyre pranë organeve  të ndjekjes penale  si dhe tek i dëmtuari – dëshmitari me iniciale B.Q., pasi që  të pandehurit dhe i dëmtuari do të dëgjohen përsëri në fazat e mëtejme të hetimeve”, thuhet në kumtesë.

Për këtë në këto rrethane të lartcekura, caktimi i paraburgimit sipas kësaj baze të posaçme ligjore është i arsyeshëm dhe i domosdoshëm./GazetaePrizrenit.net

 

 

 

Asnjë koment

Comments are closed.