20-05-2024

Gjykata merr vendim për 8 doganierët dhe policin, të dyshuar për keqpërdorim pozite e ryshfet

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), ka paraqitur kërkesë në Gjykatën Themelore të Prishtinës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj tetë doganierëve dhe një polici të arrestuar dje nën dyshimin e kryerjes së disa veprave penale.

Kërkesa për paraburgim është bërë ndaj Verodrag Miletiç, Admir Sejdiu, Andrija Çaviç, Mirko Jevtiç, Tomislav Dimiç, Mensur Stagova, Granit Zymberi, Nenad Mitiç dhe Arben Aliu.

Sipas kërkesës, të siguruar nga “Betimi për Drejtësi” të pandehurit Miletiç, Sejdiu dhe Çaviç, dyshohen për kryerje të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndërsa i pandehuri Jevtiç, dyshohet për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, kurse të pandehurit Dimiç, Stagova, Zymberi, Mitiç dhe Aliu, dyshohen për kryerje të veprës penale “Marria ryshfetit”.

Lidhur me këtë rast, Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve V.M, A.S, A.C dhe M.J, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 dhe nën paragrafin 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe të pandehurve T.D, N.M, M.S, G.Z, A.A  për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale Marrje ryshfetit në bashkëkryerje nga neni 421 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

“Gjyqtari i procedurës paraprake e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve V.M, A.S, A.C, M.J, T.D, N.M, M.S, G.Z, A.A dhe të njëjtëve ju caktoi masën e arrestit shtëpiak për secilin.  Të pandehurve ju është caktuar masa e arrestit shtëpiak në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, ndërsa në rast të mosrespektimit të masës së arrestit shtëpiak, gjykata mund të caktoj masën e paraburgimit për nëntë të pandehurit”, thuhet në njoftimin ë gjykatës.

Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës  Themelore në Prishtinë.

Asnjë koment

Comments are closed.