30-05-2024

Mbetet në fuqi dënimi me 54 muaj burgim për “Burdushin”

Kështu, më 10 tetor, edhe Gjykata Supreme e ka refuzuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë së ushtruar nga mbrojtja e “Burdushit” ndaj vendimeve të shkallës së parë dhe të dytë.

“Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit H.P., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, PS.nr.36/2020, të datës 10.01.2023 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, APS.nr.23/2023, të datës 05.06.2023”, thuhet në vendimin e Supremes të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”.

Supremja ka konstatuar se në rastin konkret nuk ka tejkalim të aktakuzës pasi që bëhet fjalë për të njëjtat ngjarje dhe për të njëjtat veprime.

 

 

Gjithashtu Supremja ka konstatuar se nuk ka pasur shkelje me rastin e shpalljes së aktgjykimit pasi që aktgjykimi i shpallur është përpiluar në harmoni me të gjitha pjesët e tij përfshirën pjesën e konfiskimit, përkatësisht lirimit të paluajtshmërive.

Hysri Peqani ishte dënuar më 4 vite e 6 muaj burgim më 10 janar 2023 për veprat penale ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike, mashtrim, shpëlarje parash dhe armëmbajtje pa leje. Më 30 qershor, Gjykata e Apelit ia kishte vërtetuar dënimin “Burdushit”.

Ndërkohë, Supremja ia kishte refuzuar “Burdushit” si të papranueshme edhe kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë për shtyrjen e ekzekutimit të dënimit me burgim.

“Betimi për Drejtësi” kishte raportuar se si “Burdushi” edhe përkundër vendimin të formës së prere, vazhdon të qëndrojë në shtëpi dhe të mos paraqitet për vuajte të dënimit me burgim.

Dosjen e plotë me të gjitha raportimet e “Betimi për Drejtësi” për “Burdushin” mund t’i gjeni duke klikuar KËTU.

 

Asnjë koment

Comments are closed.