Në Prizren do të bëhet mbledhja e mbeturinave të vëllimshme

Komuna e Prizrenit në javën e parë të muajit nëntor do të fillojë aksionin e mbledhjes së mbeturinave të vëllimshme nga të gjitha amvisëritë.

Sipas njoftimit të komunës së Prizrenit, aksioni do të realizohet nga data 1 nëntor, deri më 7 nëntor.

“Mbeturinat e vëllimshme llogariten të gjitha gjësendet e vjetërsuara që nuk përdoren, duke përfshirë orendi të vjetra shtëpiake, vitrina, set ulëse, tepihë, pajisje teknike etj. Mbledhja e mbeturinave të vëllimshme do të realizohet sipas orarit të mbledhjes së mbeturinave të rëndomta. Shtëpitë private këto mbeturina duhet t’i vendosin para dyerve, në ditën kur bëhet shërbimi për mbledhjen e mbeturinave në lagjen përkatëse. Ndërsa banimet kolektive, duhet t’i vendosin ato në pikën publike më të afërt të grumbullimit të mbeturinave. Mbeturinat e vëllimshme nuk duhen të hidhen në çdo kohë”, thuhet në njoftim.

Komuna ka njoftuar ky shërbim është pa pagesë dhe bëhet dy herë në vit.