Nesër ndërron ora

Akrepat e orës nesër do të kthehen një orë pas.

Më 28 tetor kur akrepat shënojnë orën tre, ata duhet kthyer pas për një orë për të treguar orën dy.

Me këtë llogaritje do të vazhdojë edhe këtë vit matja e kohës deri në fundjavën e fundit të marsit të vitit 2019, kur kthehet ora verore.

Komisioni Evropian më 12 shtator ka marrë vendim që kthimi në llogaritjen verore për herë të fundit të bëhet më 31 mars 2019, ndërsa shfuqizohet në tetor të 2019.

Të gjithë anëtarët e BE-së e kanë për detyrë të zbatojnë këtë vendim.