30-03-2020

Paraburgim prizrenasit pasi ushtroi dhunë fizike e psikike ndaj gruas e djalit në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 muaji, ndaj të pandehurit me iniciale S.S. nga Prizreni, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale sulm dhe dhunë në familje, e gjithashtu, edhe kanosje.

Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, 19.12.2019, dhe do të zgjasë deri më datën 19.01.2020.

Sipas kumtesës eziston baza ligjore për caktimin e paraburgimit nga neni 187 par.1. nën par.1.1. dhe 1. 2 në lidhje me pikën 1.2.3 të KPPRK, duke marrë parasysh peshën e veprës penale, mënyrat dhe rrethanat në të cilët janë kryer këto vepra penale ku i pandehuri me iniciale S.S me datën 19.11.2019 me veprimet e tij i ka shkaktuar dhunë fizike dhe psikike anëtarëve të familjes së tij, respektivisht gruas dhe djalit të tij, për një kohë të gjatë sepse nuk është hera e parë që krijojnë probleme të tilla, si pasojë e të cilave e dëmtuara ka kërkuar trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit, është konstatimi i gjykatës se caktimi i masës ndaj të njëjtit është i bazuar dhe i arsyeshëm për sigurimin e prezencës dhe zhvillimin normal të rrjedhës së procedurës penale.”, thuhet në kumtesë.

Asnjë koment

Comments are closed.