Policët e akuzuar për marrje ryshfeti dalin para gjyqit të Prizrenit

Driton Bajrami, Neshat Avdaj dhe Myzafer Sylejmani ishin shpallur fajtorë dhe janë dënuar, ndërsa kolegu i tyre Binak Bytyqi ishte shpallur i pafajshëm.

Rasti është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit në fillim të vitit 2018.

Prokuroria Themelore e Prizrenit i ngarkonte të akuzuarit se gjatë periudhës gusht-nëntor 2016, duke vepruar si policë trafiku, drejtpërdrejt kanë kërkuar dhe marrë ryshfet në të holla.

Të akuzuarit ngarkoheshin se këto para i kanë marrë nga shkelësit e rregullave të trafikut, në shuma të ndryshme, duke filluar prej 10 e deri në 100 euro, në mënyrë që të mos u shqiptojnë gjobat kundërvajtëse.

Emisioni “Drejtësia në Kosovë” transmetoi hulumtimin gjatë të cilit u shfaqën pamje ekskluzive nga momentet kur policët e trafikut merrnin ryshfet nga shoferët kundërvajtës.

w