Prizren: A është mbyllur qasja për në objektin ndihmës të QAP-it

Një lexues i portalit “Gazeta e Prizrenit” përmes fotove, njofton se prapa shkollës “Mati Logoreci”, (lagja  “Lakuriqi”) në Prizren,  janë vendosur rrethoja, duke mbyllur qasjen për në objektin ndihmës të Qendrës për Aftësime Profesionale ( ku kryejnë praktikën drejtimet automekanikë, auto-elektrikë).

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm