28-03-2023

Prizren: Një i akuzuar kërkon përjashtimin e prokurorit nga gjykimi për tentim-vrasje, thotë se ka treguar njëanshmëri

Në Gjykatën Themelore në Prizren, të hënën, i akuzuari Bekim Xhaferi ka kërkuar përjashtimin e prokurorit Genc Nixha, me arsyetimin se i njëjti ka treguar njëanshmëri.

Në këtë rast, Rinor Xhaferi akuzohet për “Vrasja në tentativë”, Bekim Xhaferi akuzohet për “Pjesëmarrje në rrahje”, ndërsa Agron Sopaj akuzohet për “Lëndim të rëndë trupor” dhe “Lëndim të lehtë trupor”, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Kërkoj përjashtimin e prokurorit Genc Nixha, për arsye se me datën 20 shtator 2022, pikërisht në këtë sallë i drejtohet palës së kundërt, Agronit në këtë rast dhe pas disa bisedave ia bënë mos ta nin se tash mu me ki”, ka thënë i akuzuari Xhaferi.

Sipas Xhaferit, prokurori Nixha nuk ka ndërmarrë veprime në momentin kur i akuzuari Sopaj ka kërcënuar avokatin Esat Gutaj.

“Arsyeja tjetër, me datë 7 nëntor 2022 pikërisht në këtë sallë mos gabofsha pasi që nuk mbahet seanca dhe trupi gjykues del prej sallës ne ishim duke i prit procesverbalet, ku pikërisht Agron Sopaj, pasi që e nënshkruan procesverbalin i afrohet derës, prej derës në prezencë të prokurorit kthehet dhe i drejtohet Esat Gutës me ba me të shti në dorë ti hala se dinë se çka të bëjë, por se në prezencë të prokurorit kërcënohen njerëzit dhe prokurori nuk ndërmerr asnjë veprim”, ka thënë tutje Xhaferi.

Këto pretendime të akuzuarit Xhaferi, i ka kundërshtuar prokurori Nixha, duke thënë se i akuzuari Xhaferi është dashur të veproj me kohë. Ndërsa, sa i përket çështjes se avokati Gutaj se është kërcënuar nga i akuzuari Sopaj, Nixha tha se për këtë ka mundur të reagoj vet avokati Gutaj dhe sipas tij, i njëjti nuk e ka ndjerë veten të kërcënuar.

“Po të kishte vepruar zotëriu me kohë ndoshta kjo çështje edhe do të ishte zgjidhur, po mendoj për vërejtjen e parë që kinse i paskam thënë  të akuzuarit Agron mos baj dertë se unë jam këtu, po ashtu sa i përket konstatimit të dytë që paskam qenë këtu ku i akuzuari Agron e paska kërcënu avokati Esat dhe nuk paskam vepru, është dashur të reagohet këtë punë ka mundur ta bëjë edhe vet avokati Gutaj. Por, konsideroj se nuk e ka bërë pasi që nuk e ka ndjerë veten të kërcënuar”, ka thënë Nixha.

Tutje, mbrojtësi i të akuzuarit Rinor Xhaferi, avokati Gutaj ka thënë se nuk e ndjen veten të kërcënuar, duke shtuar se kjo çështje është e tensionuar pasi që është mbrojtës i të akuzuarit Xhaferi.

Ndërsa, i akuzuari Sopaj ka mohuar pretendimet e të akuzuarit Xhaferi dhe të njëjtat i ka cilësuar si të pavërteta.

“Nuk e kam dëgju atë fjalë nga prokurori, është një gënjeshtër e të akuzuarit Bekim Xhaferi për tentim vrasje, mendoj se për tu nxjerrë nga situata e thotë këtë gjë”,  ka thënë Sopaj.

Pas kësaj, kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Ajser Skenderi mori vendim që të ndërpriten të gjitha veprime në këtë çështje penale, derisa të vendoset lidhur me kërkesën e përjashtimit të prokurorit Nixha.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prizren, në tetor të vitit 2018, kishte shpallur aktgjykimin për këtë rast, e ku i akuzuari Rinor Xhaferi, ishte shpallur fajtor për veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” dhe e ishte dënuar me 15 muaj burgim. Gjatë shpalljes së aktgjykimit, trupi gjykues kishte rikulifikuar veprën penale nga “Vrasje në tentativë” nga neni 178 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal, në veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” nga neni 189, par.1.1 të Kodit Penal.

Kurse, Bekim Xhaferi ishte shpallur fajtor për veprën penale “Pjesëmarrje në rrahje” dhe të ishte dënuar me tre muaj burgim.

Ndërsa, Agron Sopaj ishte shpallur fajtor për veprat penale “Lëndim i rëndë trupor” dhe “Lëndim i lehtë trupor”. Për lëndim të rëndë trupor, Sopaj ishte dënuar me gjashtë muaj burgim, kurse për lëndim të lehtë trupor ishte dënuar me tre muaj burgim. Dënimi unik i shqiptuar ndaj tij kishte qenë tetë muaj burgim efektiv.

Por pasi që palët kishin ushtruar ankesa kundër aktgjykimit të shkallës së parë, Gjykata e Apelit në shkurt të vitit 2019, e kishte anuluar aktgjykimin e Themelores dhe lëndën e kishte kthyer në rigjykim.

Pas vlerësimit të pretendimeve në ankesa, Apeli vlerësoi se aktgjykimi i kundërshtuar pëmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384, par.1, nënpar. 1.12 lidhur me nenin 370 të Kodit të Procedurës Penale.

“Sepse i njëjti nuk përmban gjendjen e fakteve të cilën e ka vërtetuar në bazë të provave të administruara dhe nuk janë dhënë arsye për provat kontradiktore. Aktgjykimi i kundërshtuar është mjaft voluminoz në mënyrë narrative ka dhënë përshkrimin e deponimeve të të gjithë dëshmitarëve dhe provave tjera, pa dhënë konkludimin e vet përkitazi me saktësinë e provave të administruara, cila është gjendja e fakteve të cilën e ka vërtetuar për çfarë arsyesh është mbështet një provë  ose jo, etj”, thuhet në arsyetim të vendimit.

Lidhur me rikualifikimin e veprës penale, Apeli vlerëson se konkludimi i tillë nuk mund të merret si i drejtë dhe i ligjshëm.

“Ky konkludim i gjykatës së shkallës së parë nuk mund të merret si i drejtë dhe i ligjshëm jo vetëm për faktin se janë dhënë arsye të paqarta-kundërthënëse respektivisht nuk janë dhënë arsye të duhura, por edhe për faktin se për ekzistimin e veprës penale të vrasjes në tentativë, nuk kërkohet që kjo vepër penale të kryhet vetëm me dashje direkte, ashtu siç gabimisht ka konkluduar gjykata e shkallës së parë sepse kjo vepër penale ekziston atëherë kur kryhet me dashje evntuale”, thuhet tutje në vendimin e Apelit.

Fillimisht, këtë lëndë e kishte gjykuar gjykatësi Xheladin Osmani, mirëpo pas ankesës së palës së dëmtuar, tani të akuzuarit Agron Sopaj, gjykatësi Osmani me vendim të Gjykatës Supreme të Kosovës ishte përjashtuar dhe lëndën e ka pranuar gjykatësja Ajser Skenderi.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, të përpiluar më 16 gusht 2018, Rinor Xhaferi, akuzohet se me dashje ndërmerr veprime për vrasje të personit tjetër, por vepra nuk është realizuar.

Sipas prokurorisë, vepra ishte kryer në atë mënyrë që në rrugën e shtëpisë së tij, në fshatin Korishë, për shkak të mosmarrëveshjeve të mëhershme lidhur me rrugën dhe largimit të cungave prej rrugës nga ana e të dëmtuarit Agron Sopaj, i akuzuari Rinor Xhaferi së bashku me babanë e tij, shkon në drejtim të të dëmtuarit Sopaj, ku fillimisht përleshen me grushte, e pastaj në një moment me thikë dy herë e godet të dëmtuarin në regjionin e kafazit të majtë të kraharorit afër zemrës dhe një herë në regjionin e abdomenit.

Për këto veprime, Rinor Xhaferi akuzohet nga prokuroria ka kryer veprën penale të vrasjes në tentativë.

Ndërsa, Bekim Xhaferi akuzohet se merr pjesë në rrahje, e cila rezulton me lëndime të rënda trupore për personin tjetër, ashtu që së bashku me të birin e tij, të akuzuarin Rinor Xhaferin me grushte e pastaj me një shkop e godet nëpër pjesë të ndryshme të trupit të dëmtuarin Agron Sopaj.

Me këto veprime, Bekim Xhaferi po akuzohet se ka kryer veprën penale, pjesëmarrja në rrahje.

Kurse, Agron Sopaj akuzohet se i shkakton lëndim të rëndë trupor personit tjetër, deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, në atë mënyrë që gjatë përleshjes, me grushte e godet të dëmtuarin Bekim Xhaferin, të cilit i shkakton lëndime të buta të hundës, nën gjurit të majtë dhe lëndime të tjera.

Po ashtu, ai akuzohet se gjatë përleshjes, Rinor Xhaferin e godet me grushte nëpër trup dhe fytyrë, duke i shkaktuar lëndime të lehta në kokë dhe në pjesën e majtë të fytyrës.

Me këto veprime, ai akuzohet nga prokuroria se ka kryer veprat penale “Lëndim i rëndë trupor” si dhe “Lëndim i lehtë trupor”. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Asnjë koment

Comments are closed.