03-07-2022

Prizreni: DKA shpall konkurs të ri për drejtorë të shkollave

Përderisa ende nuk ka filluar intervistomi i kandidatëve që kanë aplikuar, në konkursin që është mbyllur me datën 8 maj, Drejtoria e Arsimit në Prizren, ka shpallur një konkurs tjetër të ri për drejtorë të shkollave.

Konkursi i ri, i hapur me 18.5.2018 ka të bëjë me 16 pozita për menaxhim shkollash.

Në konkurs janë këto pozita:

1. SHFMU “Fatmir Berisha” – Prizren
2. SHFMU “Xhevat Berisha” – Prizren
3. SHFMU “Fadil Hisari” – Prizren
4. SHFMU “Mati Logoreci” – Prizren
5. SHFMU “Ibrahim Fehmiu” – Prizren
6. SHFMU “Zef Lush Marku” – Velezhë, Komuna e Prizrenit
7. SHFMU “22 Dëshmorët” – Randobravë, Komuna e Prizrenit
8. SHFMU “Dëshmorët e Kabashit” – Korishë, Komuna e Prizrenit
9. SHFMU “Shtjefën Gjeqovi” – Zym, Komuna e Prizrenit
10. SHFMU “Nazim Buduri” – Hoqë e Qytetit, Komuna e Prizrenit
11. SHFMU “Sharr” – Jabllanicë, Komuna e Prizrenit
12. SHFMU “Pjetër Mazreku” – Mazrek, Komuna e Prizrenit
13. SHFMU “Hasim Maliqaj” – Poslisht, Komuna e Prizrenit
14. SHFMU “Krushë e Vogël” –Krushë e Vogël, Komuna e Prizrenit
15. SHFMU “Abdyl Frashëri” – Prizren
16. SHFMU “Lekë Dukagjini” – Prizren
Kohëzgjatja e emërimit është katër (4) vjet. Konkursi është i hapur deri me 1 qershor.

Në linkun e mëposhtëm mund ta gjeni konkursin:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Konkurs-shqip-1.pdf

Asnjë koment

Comments are closed.