17-06-2024

Anulohet aktgjykimi ndaj vëllezërve Ademaj për vrasjen e rëndë në Prizren, rasti kthehet në rigjykim

Gjykata e Apelit ka nxjerrë aktvendim lidhur me ankesat e parashtruara në rastin e vrasjes së 23-vjeçarit në Prizren më 2020, për të cilin u shpallën fajtorë Orhan dhe Albert Ademaj. Të dy u dënuan me 35 vjet burgim, raporton Gazeta Sinjali.

Siç mëson Sinjali, Apeli tashmë ka vendosur që këtë çështje penalë ta kthejë në rigjykim e vendosje, duke e anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren.

Në vendimin e siguruar nga Sinjali thuhet ankesat e Prokurorisë Themelore në Prizren dhe të mbrojtësve të dy të akuzuarve janë aprovuar si të bazuara.

Pas vlerësimit të pretendimeve ankimore nga ankesat e ushtruara, Apeli ka gjetur se aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, si dhe shkelje të tjera që kushtëzojnë anulimin e tij.

Apeli ka vlerësuar se dispozitivi i aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren nuk është i qartë, nuk është i kuptueshëm dhe se është dashur të vërtetohet ekzistimi i vëprës penale të vrasjes së rëndë.

Në aktvendim po ashtu thuhet se shkeljet esenciale nga Gjykata në Prizren kanë ndikuar në vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.

“Si rezultat i manifestimit të shkeljeve esenciale te dispozitave të procedures penale, si dhe shkeljeve të tjera sikurse janë se gendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe
të plotë, dhe se aktgjykimi përfshihet edhe me shkeljet e ligjit penal, edhe vendimi për marrjen
e sanksionit penal, nuk është i drejtë.- thuhet në fund të aktvendimit.

Ndryshe, me aktvendim të posaçëm ëahtë vendosur që dy të akuzuarve t’u vazhdohet masa e paraburgimit. /GazetaSinjali/

Lexo edhe:

Prizren: Detaje rreth plagosjes me armë në Nashec, kush janë të përfshirët në rast

Asnjë koment

Comments are closed.