31-10-2020

Dënimi me burg i zëvendësohet me gjobë të akuzuarit që pranoi fajësinë për aksidentin ku kishte humbur jetën motoçiklisti

Gjykata Themelore në Gjakovë, dega në Rahovec, e ka dënuar me gjashtë muaj burgim të akuzuarin për veprën penale “rrezikim i trafikut publik”, Enver Hamza.

Aktgjykimi ndaj tij është shpallur nga gjykatësi, Mizahir Shabani, pasi që i akuzuari paraprakisht e ka pranuar fajësinë për akuzën me të cilën ngarkohet, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në dënimin me burgim, atij do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej 8 korrik 2017 deri me 7 shtator 2017, ndërsa pjesa tjetër e mbetur prej katër muajsh me pëlqimin e të akuzuarit, i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 2000 euro.

Dënimin me gjobë, i akuzuari Hamza, detyrohet ta paguaj në tre këste pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit në të kundërtën gjoba prej 2000 euro do të zëvendësohet me burgim.

Gjykatësi Shabani, po ashtu i njoftoi palët prezente se kundër këtij aktgjykimi kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit me shkrim.

Gjyqtari Shabani, të akuzuarin e ka obliguar t’i paguaj shpenzimet procedurale dhe atë në emër të ekspertizës mjekoligjore shumën prej 20.88 euro, për ekspertizën e komunikacionit në shumën prej 40.88 euro dhe shumën prej 30 euro në emër të paushallit gjyqësor.

Ndërsa, të dëmtuarin e ka udhëzuar në kontest juridiko-civil.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritur aktakuzë më 29 nëntor 2017, ndaj Enver Hamzës, duke e ngarkuar atë me veprën penale “rrezikim i trafikut publike”.

Sipas aktakuzës, i pandehuri me 8 korrik 2017 rreth orës 17:10 në rrugën rajonale Rahovec-Xërxe, nga pakujdesia rrezikon trafikun publik dhe jetën e njerëzve.

Në aktakuzë thuhet se ngjarja kishte ndodhur në fshatin Ballacërrk, ku i pandehuri Hamza, duke drejtuar automjetin e markës “Mercedes 210 D” ka rrezikuar trafikun publik në përmasa të mëdha edhe jetën e të ndjerit Leotrim Morina nga fshati Nushpall, Komuna e Rahovecit, ashtu që me të arritur në udhëkryqin tek pompa e derivateve “Klora Petroll” që lidhet me rrugën lokale për fshatrat Sopniq e Potoqan, duke mos i dhënë përparësi kalimi krahut të djathtë dhe duke mos pasur kujdes të shtuar e godet në pjesën frontale, tani të ndjerin Leutrim Morina, që po ngiste motoçikletën.

Tutje, në aktakuzë, thuhet se si pasoj e këtij aksidenti lëndime të rënda trupore, tani i ndjeri Morina, i cili për ndihmë mjekësore dërgohet në QKUK në Prishtinë dhe me 16 korrik 2017 ndërron jetë në repartin intensiv. /Betimipërdrejtësi.

Asnjë koment

Comments are closed.