13-04-2021

“Hidroregjioni Jugor” ka filluar me shtypjen e faturave në teren nga paisjet mobile

Me këtë formë të re të faturimit , Kompania jonë do të rritë nivelin e shërbimeve karshi konsumatorëve, ku në kohë reale do të i’u ofrohet atyre fatura për shërbimet e ujësjellësit në momentin e leximit të matësit. Kjo formë e re e faturimit do të zvogëloj koston, kohën e shtypjes së faturës si dhe do të ndikoj në avansimin e procesit të faturimit.

Për çdo informacion shtesë mund të drejtoheni në zyret tona për Shërbime me Konsumatorë. Respektoni masat mbrojtëse në kujdesin e shtuar social si dhe vendoseni maskën, të gjithë ju që vizitoni pikat tona për të kryer shërbime, thuhet në njoftim.

Asnjë koment

Comments are closed.