14-04-2024

Komunitetet RAE me shkallën më të lartë të papunësisë

Komunitetet romë, ashkali dhe egjiptianë kanë shkallën më të lartë të papunësisë në Prizren, ngjashëm sikur që është situata në nivel vendi, kanë vlerësuar aktivistët e OJQ-së “Nevo Koncepti”.

Ata, të hënën, kanë prezantuar rezultatet e analizës së gjendjes aktuale të punëtorëve të komuniteteve RAE në Komunën e Prizrenit, me ç’rast kanë konstatuar se gjendja është e rëndë në këtë drejtim dhe kanë kërkuar nga institucionet dhe sektorët e tjerë që të punojnë për ndryshimin e realitetit aktual, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Gjendja e tashme sa i përket punësimit të komuniteteve RAE është e rëndë, prandaj u bëjmë thirrje institucioneve, sindikatave të pavarura po ashtu edhe sektorit privat që të angazhohen për krijimin e një hapësire më premtuese dhe një fryme jodiskriminuese në proceset e punësimit”, ka thënë Tringa Kasëmi, menaxhere e projektit në OJQ “Nevo Koncepti”.

Ndërsa drejtori i kësaj organizate, Osman Osmani, ka bërë të ditur se informatat zyrtare tregojnë se çështja e punësimit është sfiduese për të gjitha komunitetet në Prizren, pasi që shkalla e papunësisë është e lartë. “Por pozita e komuniteteve RAE në këtë aspekt është më e vështirë”, është shprehur ai gjatë një konference shtyp.

Asnjë koment

Comments are closed.