03-12-2020

Lista me 30 përfituesit për ndërtimin e shtëpive nga komuna e Prizrenit

Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka shpallur listën preliminare të përfituesve nga projekti për ndërtimin e shtëpive (pika jashtë).

Përzgjedhja e përfituesve është bërë në bazë të vlerësimit të komisionit dhe me anë të poentimit të aplikuesve sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht.

Aplikuesit e pakënaqur mund të paraqesin ankesat e tyre duke i plotësuar dokumentet e nevojshme në sportelin nr.4, në objektin e administratës komunale, deri më 27.08.2020.

Çfarë po ndodh? Haskuka fton drejtorët e larguar të shkollave

 

Këtu mund të gjeni listën preliminare të përfituesve të këtij programi:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkk.rks-gov.net%2F%E2%80%A6%2FLista-perfundimtare-per-ndertim-te%3Ffbclid%3DIwAR3uQBepS0xbyvuEm0U2OZy5VojzjMorKv9AkvDgoTgLJMsODSQoUOBGxLE&h=AT3A5kTV24fjhbwA32iWK7k9ON8Oi53PCgJ4UhCEFrYDnYoT8nAG1U5F6EaECuhsMMsSksdRB8KlJvV_NWFN6i6orUSjjXJ5xlqwTgT45ZX65OXJo0mR4JdMYC-kCO8shHiB

Asnjë koment

Comments are closed.