16-04-2024

Prizreni ndan 22 mijë € subvencione për OJQ-të që mirren me shërbime sociale

Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale ka ndarë 22 mijë € subvencione për OJQ-të që mirren me shërbime sociale.

Pas vlerësimit të komisionit të përzgjedhur nga DPMS për ndarjen e subvencioneve, kanë përfituar 11 organizata joqeveritare.

Shuma e përgjithshme e subvencioneve të ndara është afërsisht 50 % më e lartë se shuma e ndarë në vitet e kaluara.

Në listën e publikuar nga drejtoria,  organizatat përfituese të subvencioneve janë:

“Hadër” – 4500 €

“HandiKos” – 4500 €

“Qendra e Strehimit te Gruas dhe Fëmijëve”- 4000 €

“Doën Syndrome Kosova” -2000 €

“Autizimi” -2000 €

“OFAP” -1500 €

“Pema” – 1500 €

“ADAE”- 500 €

“Shoqata e të drejtave të pacientave të Kosovës” – 500 €

“Shoqata rajonale e shurdhmemenceve” – 500 €

“Shoqata e Femrave me aftësi të kufizuar – Momentet e Bukura ” – 500 €

 

Asnjë koment

Comments are closed.